Een rechtsbijstandsverzekering of rechtshulpverzekering biedt je administratieve en juridische hulp na een schadegeval of een verkeersovertreding, ook in het buitenland. Wanneer je bijvoorbeeld voor de politierechtbank moet verschijnen, dan zal je rechtsbijstandsverlener je verdedigen en je straf zo laag mogelijk te houden.

Gepubliceerd op
Gepubliceerd door
Hugo Thonnon
2 minuten

Maar ook wanneer je bijvoorbeeld slachtoffer van een verkeersongeval bent en de tegenpartij zijn aansprakelijkheid afwijst, verdedigt je rechtsbijstandsverlener je belangen tot in de rechtbank. Zowel de gerechtskosten als het ereloon van de advocaat worden gedekt door je rechtsbijstandsverzekeraar.

Even opfrissen

Voor heel wat mensen vormen hoge advocatenkosten een reden om bij een geschil niet naar de rechter te stappen. Met een rechtsbijstandsverzekering zakken de kosten echter zienderogen. Je verzekeraar betaalt immers het verzekerde bedrag van de advocaatfactuur. In een poging om de toegang tot het gerecht voor iedereen betaalbaarder te maken, vaardigde minister Koen Geens in 2019 de zogenaamde Wet-Geens uit. Die voorziet in een fiscaal voordeel, waarmee de overheid hoopt mensen aan te moedigen om een rechtsbijstandsverzekering aan te gaan.

Voorwaarden

Om van het fiscale voordeel van maximaal € 124,00 te kunnen genieten, moet het verzekeringscontract wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Concreet? De wetgever bepaalt welke rechtsdomeinen zeker aan bod moeten komen.. Dat zijn …

  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Strafrechtelijke verdediging
  • Medische fouten en ongevallen
  • Consumentenrecht
  • Bouwgeschillen, bij werken waarvoor een bouwvergunning nodig is
  • Erf-, schenkings- en testamentenrecht
  • Arbeidsrecht
  • Sociaal recht

Minnelijke schikking

Deze verzekering betekent niet dat je bij elk geschil meteen naar de rechtbank kan stappen, omdat je advocaatkosten toch — voor een verzekerd bedrag — gedekt zijn. De verzekeraar zal altijd eerst een minnelijke schikking nastreven. Pas als dat niet haalbaar blijkt, is een procedure voor de rechtbank een volgende mogelijke stap. In dat geval heb je de vrije keuze van advocaat.

Dubbele winst

Een rechtsbijstandsverzekering met zo’n uitgebreide dekking heeft natuurlijk een impact op je te betalen verzekeringspremie. Vandaar dus het fiscale voordeel. Eigenlijk win je dus twee keer — enerzijds betaal je minder belastingen en anderzijds is er geen financiële drempel meer om de stap naar juridische bijstand te zetten.

Gratis advies?

Of gebruik ons contactformulier.