Winterse weersomstandigheden verhogen de kans op een ongeval. Zelfs met de grootste voorzichtigheid kan het toch nog gebeuren dat je betrokken geraakt in een ongeval. Oef, je bent niet in fout, maar … De tegenpartij beweert bij hoog en bij laag dat je alsnog aansprakelijk bent!

Gepubliceerd op
Gepubliceerd door
Hugo Thonnon
2 minuten

Geen probleem. Die euro’s die je destijds in je dashcam investeerde win je nu dubbel en dik terug, niet? Het ding heeft alles netjes gefilmd, en de beelden pleiten integraal in jouw voordeel. Maar mag je die beelden eigenlijk wel gebruiken om je gelijk te bewijzen?

Ja, maar …

Het eenvoudige antwoord — ja. Bij een ongeval of bij verkeersagressie hebben dashcambeelden effectieve bewijskracht. Dat kan bij de afhandeling van een schadegeval door de verzekeraar of bij verkeerszaken die voor de rechtbank komen. De enige voorwaarde? Je moet de bepalingen van de wet op de verwerking van persoonsgegevens — de privacywet — respecteren.

Die wet is er om de persoonsgegevens van mensen te beschermen. Voor dashcams bepaalt ze dat …

  • je enkel beelden mag maken met het doel om ze te in te zetten om eigen geschillen op te lossen.
  • je de beelden wist als je rit zonder incidenten verliep.
  • je bij een ongeval of een geval van verkeersagressie de tegenpartij informeert dat je een dashcam hebt.
  • je je dashcam registreert bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Lees verder onder de afbeelding …

Hebben dashcambeelden bewijskracht?

Niet overal toegestaan

De meeste landen stellen geen eisen aan het bezit van een dashcam. Oostenrijk en Luxemburg hanteren echter een totaalverbod.

In Duitsland is er geen specifieke wetgeving maar gebruik wordt ten zeerste afgeraden. Ook in Zwitserland zijn de regels erg streng.

In elk geval — niet elk land hanteert dezelfde regels wanneer het gaat over het gebruik van dashcams. Kijk dus zeker even na of je dashcam is toegestaan in de landen die je tijdens je reis doorkruist of aandoet. Een handzaam overzicht van wat kan en wat niet vind je hier terug.

Gratis advies?

Of gebruik ons contactformulier.

Boodschappenlijst