Maximumsnelheid binnenkort 100 kilometer per uur?

Het zuidelijke deel van ons Belgenlandje betrekt de mening van de bevolking in de strijd tegen de klimaatopwarming. En met succes — de Walen leverden gezamenlijk een lijst van maar liefst 168 aanbevelingen af. Eén daarvan is de beperking van de maximumsnelheid op de snelwegen tot 100 kilometer per uur. Maar waarom precies?

Gepubliceerd op
Gepubliceerd door
Hugo Thonnon

Voor de herziening van zijn klimaat- en energieplan — het zogenaamde ‘Plan Air Climat Énergie’, oftewel PACE — richtte de Waalse regering een burgerpanel op. Doel — tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent verminderen, met het jaar 1990 als nulmeting.

Natuurlijk is de auto slechts één van de mogelijke doelwitten in een uitgebreider pakket om de wereldwijde ambities rond de klimaatopwarming te halen. Een verlaagde maximumsnelheid zou de uitstoot van CO2 en stikstof verminderen. Zo wordt de hoeveelheid stikstofverbindingen die in de grond terechtkomen beperkt en krijgen planten die een voedingsarme bodem nodig hebben toch nog een kans op overleven. Dat zorgt er op haar beurt voor dat de zo de al sterk geslonken insectenpopulatie niet verder uitdunt — een ramp voor de biodiversiteit.

Lees verder onder de afbeelding …

Maximumsnelheid binnenkort 100 kilometer per uur?

Minder kilometers

Ook het aantal afgelegde kilometers moet omlaag, zo vindt men. Concreet schuift men de afschaffing van de tankkaart naar voor. Terwijl heel wat mensen hun verplaatsingen met de auto moeten ‘rationaliseren’ of beperken, kunnen werknemers met een salariswagen en tankkaart zorgeloos blijven rondtuffen. De redenering is dan ook dat tankkaarthouders niet worden aangemoedigd om op hun verplaatsingen of rijstijl te letten. Volgens het burgerpanel ben je je pas echt bewust van de kosten en als je zelf voor je vervoer betaalt.

Slechts een denkoefening?

Voorlopig is dit slechts een denkoefening. Het valt inderdaad nog af te wachten of en hoe de overheid dit in een ruimer pakket van maatregelen meeneemt. Bovendien worden heel wat modaliteiten op het federale niveau afgeklopt. De jongste tijd heeft alvast aangetoond dat de gewesten niet altijd op eenzelfde lijn zitten.

Wat met de overstap op elektrische wagens?

In principe kan je nog tot eind dit jaar een klassieke, niet-elektrische bedrijfswagen bestellen. Maar de fiscale voordelen voor zulke nieuwe niet-emmissievrije bedrijfswagens worden vanaf 2023 jaar na jaar afgebouwd.

Vanaf 2026 zullen immers enkel nog enkel emissievrije, elektrische auto’s volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Dat doet meteen een heel stuk van de aanbevelingen van onze zuiderse landgenoten irrelevant worden … Laten we hopen dat de verschillende overheden dan ook inzien dat er dringend werk gemaakt moet worden van een versnelde en volledige uitbouw van de laadinfrastructuur voor elektrische wagens …

Gratis advies?

Of gebruik ons contactformulier.

Boodschappenlijst